Akademia Sztabu Generalnego


ASG przestała istnieć z dniem 30 września 1990. 1 października zmieniła nazwę na Akademia Obrony Narodowej. O dawnych czasach przypomina jeszcze ten detal.